MUNCITOR INSTALAȚII TERMICE ȘI GAZ - SEA COMPLET SA - Bacau

SEA COMPLET SA | Posted 12-08-2019

Bacau (Programator web)

Job expired

Bacau

 • Oraș de lucru

  • Bacau
  și

  alte 0

 • Nivel carieră

  • Entry-Level (
  și

  alte 0

 • Nivel studii

  • Calificat
  și

  alte 0

 • Tip job

  • Full time
  și

  alte 0

 • Departament

  • Constructii / Instalatii
  • Petrol / Gaze
  și

  alte 1

 • Industrie

  • Constructii
  • Petrol / Gaze
  și

  alte 1

 • Permis conducere

  B
 • Salariu net

  nespecificat

Candidatul ideal

 • Educaţie necesară: Medii tehnice /profesionale,
 • Specializare: Instalator gaze naturale,
 • Autorizare ANRE EGIU (constituie avantaj),
 • Experienţă practică necesară: Minim 1 an în instalații termice sau de gaz.
 • Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Reglementările legale cu impact în executarea instalațiilor de gaz și montare centrale termice.
 • Cunoștințe IT: deprinderi utilizate aplicații IT.

Altele
 • Orientare spre rezultate.
 • Inițiativă în rezolvarea problemelor.
 • Abilități de comunicare.
 • Responsabilitate și acuratețe în executarea sarcinilor.
 • Permis de conducere categoria B (recomandabil).
 • Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerintele postului.

 • Vă rugăm să atașați la CV fotografia dumneavoastră.

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureş, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureş, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 - „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relații de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la inițierea unei relații de muncă și/sau oricăror scopuri aflate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.
Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesați: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie.

Descrierea jobului

Activităti principale instalații termice/gaz:
 • Se deplasează la clienţi și în funcție de natura lucrării comandate și de proiectul lucrării, stabilește necesarul de materiale;
 • Se deplasează la clienți cu aparatura şi sculele necesare efectuării lucrărilor contractate de client (realizare sau modificare instalații termice, realizare instalații de gaz, montare centrale, reparaţii, punere în funcţiune);
 • Lucrările se execută la locul de instalare a aparatului şi numai în prezenţa utilizatorului final;
 • Execută lucrările comandate conform procedurii după verificarea existenţei documentelor prevăzute de normativele în vigoare şi va completa toate documentele necesare la finalizarea lucrărilor;
 • Montarea conductelor, armăturilor (ex.robineți), accesoriilor (ex.supape) și aparatele de măsură și control aferente încălzirii centrale conform proiectelor;
 • Respectă parametrii tehnici din proiectul instalației de încălzire;
 • Montează instalații interioare de încălzire centrală: coloane, conducte tur-retur, armături, corpuri de încălzire (radiatoare din oțel sau aluminiu, ventilo-convectoare, instalație de încălzire prin pardoseală, etc.);
 • Montează centrale termice, boilere, etc.;
 • Montează sau modifică instalații interioare /exterioare de gaz conform proiectului instalației de gaz cu respectarea tuturor prevederilor normative în domeniul
 • Verifică documentele clientului care atestă că aparatele consumatoare de combustibili gazoşi ce urmează a fi racordate la instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile legislaţiei în vigoare sau o declaraţie cu privire la utilizarea pe propria răspundere a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi care au funcţionat anterior;
 • Verifică instalația de gaz și/sau instalația termică efectuând probele de presiune, etanșeitate, debit, etapele de pornire/oprire, funcționarea termostatelor, a dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere, etc) și participă la încheierea procesului verbal de recepție a lucrării;
 • Identifică și remediază deficiențele constatate în timpul procesului de verificare;
 • Pune în funcțiune instalațiile de încălzire centrală (cu abur, apă caldă sau supraîncălzită, etc.);
 • Reglează parametrii instalațiilor de încălzire (ex.: temperatura, presiunea, debitul agentului termic);
 • Întreține sculele, echipamentele și utilajele de lucru;

Activități revizii și verificări
 • Preluarea din aplicația Work Force Management a planificărilor pentru activitățile de efectuat;
 • Anunţarea abonaţilor privind data programată pentru oferirea seviciilor de verificări/revizii I.U.; lăsarea unei note de informare în cazul când acesta nu este acasă
 • Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente
 • Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi
 • Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie
 • Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă
 • Demontarea/debranşarea punctelor de consum fără aprobare legală şi a conductelor de alimentare aferente
 • Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare
 • Verificarea stării răsuflatorilor şi a căminelor existente
 • Verificarea documentelor, prezentate de consumator, care să ateste verificarea de către operatori economici autorizaţi, c conform reglementărilor în vigoare, a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, a curăţirii coşurilor şi canalelor de evacuare a gazelor arse
 • Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturile de reglare sau reglare- măsurare
 • Efectuarea probei de rezistenţă la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea si sistemelor de alimentare cu gaze naturale, numai pentru partea din instalaţie la care s-au făcut înlocuiri şi/ sau modificări (revizie)
 • Efectuarea probei de etanşeitate la presiune, conform prevederilor din Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, a intregii instalaţii (revizie);
 • Completarea în aplicația WFM a documentelor necesare pentru activitatea de verificări şi revizii Fişa de evidenţă a I.U. și, implicit, încărcarea activității efectuate;
 • Completarea documentelor necesare (fişa de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie, situaţia de plată, contractul de prestari sevicii verificari/revizii);
 • Respectarea procedurii de mentenanță preventivă a instalațiilor de utilizare gaze naturale;
 • Luarea de măsuri de siguranţă în cazul în care instalaţia de utilizare gaze naturale nu îndeplineşte condiţiile de funcţionare şi revenirea pentru o nouă verificare;
 • Alte activităţi conexe pregătirii profesionale efectuate, care nu exced calificarea şi autorizarea pe care o deţine;
 • Respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă şi protecţia mediului.

Descrierea companiei

SEA Complet SA este o companie formată în aprilie 2014, din îmbinarea know-how-ului cu succesul și experiența a doi giganți: E.ON și Adrem Invest. Principalul obiect de activitate al companiei este de a oferi cele mai bune servicii energetice și de întreținere - revizii și verificări ale instalațiilor interioare de gaz și verificări tehnice periodice.

Aplică