RESPONSABIL MEDIU

RIAN & Partners | Posted 23-10-2019

Piteşti (General IT)


 • Urmareste legislatia de mediu şi schimbarile acesteia si le aplica corespunzator activitatii pe care o desfasoara;
 • Cunoaste si respecta legislatia in vigoare cu privire la colectarea selectiva a deseurilor, la locul de producere, precum si in ceea ce priveste eliminarea, valorificarea acestora;
 • Respecta si aplica obligatiile de mediu ale fabricii, impuse prin autorizatiile in vigoare:
 • Asigura monitorizarea lunara, semestriala, a factorilor de mediu si raportarea rezultatelor la autoritati, in termenele stabilite prin autorizatii;
 • Asigura raportarea lunara a gestiunii deseurilor;
 • Asigura raportarea lunara a emisiilor, a situatiei ambalajelor si deseurilor de ambalaje, catre Administratia Fondului pentru Mediu;
 • Coordoneaza si raspunde de activitatile de Protectie a Mediului din cadrul societatii, asigurand interfata cu autoritatile si furnizorii de servicii pentru Protectia Mediului;
 • Asigura pregatirea si participa la controalele autoritatilor de mediu, precum si la realizarea, in timp util, a masurilor inscrise in rapoartele de inspectie ale autoritatilor de mediu;
 • Urmareste gestiunea chimicalelor, existenta Fiselor cu Date de Securitate, pentru substantele folosite in cadrul societatii, impreuna cu Serviciul Achizitii si cu sefii de servicii/instalatii;
 • Urmareste consumul zilnic si lunar de chimicale din cadrul instalatiilor pe care le are in subordine;
 • Elaboreaza comenzile (in SAP), astfel incat sa asigure continuitatea aprovizionarii cu chimicalele necesare;
 • Elaboreaza inventarul lunar al chimicalelor, conform solicitarii responsabilului din societate;
 • Urmareste zilnic parametrii de calitate ai apelor (atat pe flux, cat si al celor deversate din Statia de Epurare, precum si al celor care vin in statie, din procesul de productie) – prin analizele efectuate de catre laborantul de tratare ape;
 • Informeaza conducerea societatii asupra calitatii apelor deversate, a gazelor evacuate in atmosfera, asupra abaterilor de la parametrii de calitate aprobati, precum si asupra depasirilor limitelor impuse de catre autoritati;
 • Identifica solutii de eliminare a abaterilor;
 • Urmareste stocurile de deseuri din cadrul depozitelor de deseuri periculoase si nepericuloase si sa asigure, impreuna cu gestionarul de deseuri, eliminarea acestora, astfel incat sa evite formarea de stocuri;
 • Coordoneaza activitatea instalatiilor pe care le are in subordine si asigura lucrarile de mentenanta periodica, precum si cele care apar in functionare, prin colaborare cu Serviciile Mecanic si Electric;
 • Efectueaza lunar instructajul SSM/SU al salariatilor din subordine;
 • Efectueaza instruiri periodice, privind protectia mediului/gestiunea deseurilor, cu salariatii din fabrica, in colaborare cu responsabilul de calitate al fabricii.

Candidatul ideal:

 • Experienta in tratarea apei;
 • Diploma si Experienta ca si Responsabil de Mediu;
 • Experienta in coordonarea personalului.