Manager Proiect Electricitate

E.ON | Posted 23-10-2019

Iasi (General IT)


Ce vei face

 • Coordoneaza si realizeaza urmărirea executării lucrărilor din programul de investiţii, modernizări, bransamente nestandard si reparaţii planificate in scopul indeplinirii termenelor contractuale, a cerintelor legale si incadrarea in bugetul alocat.
 • Primeşte si verifica documentatia, gestionează contractele de execuţie si urmareste executia lucrărilor de investitii, modernizari, reparatii planificate, bransamente nestandard;
 • Executa predarea-primirea amplasamentului lucrărilor (in vederea proiectarii/executiei) care sunt repartizate să le urmărească în cadrul echipei împreună cu proiectantul, executantul lucrărilor, personalul Centru Operational Retea si detinatorii de utilitati inclusiv cu reprezentantul emitentului Autorizatiei de Construire.
 • Intocmeste in SAP referatele de necesitate (serviciu/materiale) pentru lucrările de investiţii, modernizari reparaţii planificate şi bransamente nestandard, precum si a comenzilor PM conform procedurilor în vigoare;
 • Verifica în teren etapele de executie conform proiectului si derularea lucrărilor sub aspect cantitativ/calitativ şi tehnologic. Verifică corelarea cantitatilor de lucrari executate in teren cu documentele depuse de executant pentru decontare si le valideaza prin semnatura;
 • Deconteaza in termen lucrările de investiţii, reparaţii planificate şi bransamente nestandard, accepta la plata (NIR) doar lucrarile care corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ;

Profilul tău

 • Educaţie necesară: Studii tehnice superioare de specialitate
 • Experienţă practică necesară: minimum 5 ani in domenul tehnic de distributie energie electrica
 • Cerinte obligatorii: Autorizare ANRE gr. III / gr. IV
 • Detine/Indeplineste conditii pentru obtinerea “Autorizatiei Diriginte de Santier/Retele electrice – ISC”
 • Intruneste conditii pentru obtinerea autorizarii “Coordonator SSM”
 • Autorizare NPM gr. III
 • Permis conducere categoria B
 • Optional autorizare RTE

Ce îţi oferim

 • Pachet salarial atractiv;
 • Premiu de performanţă;
 • Tichete de masă;
 • Asigurare privată de sănătate;
 • Pensie facultativă;
 • Prima de vacanţă.

E.ON se angajează să asigure egalitatea de șanse și promovează în mod activ diversitatea, egalitatea și flexibilitatea.