Política de Privacidade

CINE SUNTEM NOI?

Jobs4It se angajează să protejeze datele personale ale clienților de produse și servicii, precum și datele personale ale proprietarilor respectivi în toate situațiile în care se efectuează o prelucrare a datelor cu caracter personal de către Jobs4It având în acest context elaborarea acestei politici, care stă la baza angajamentului acestora să respecte regulile de protecție a datelor cu caracter personal.

DE CE POLITICA PERSONALĂ DE PROTECȚIE A DATELOR?

Scopul acestei politici este de a informa clienții cu privire la regulile generale de prelucrare a datelor cu caracter personal, care sunt colectate și prelucrate în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal în vigoare în orice moment, și anume Regulamentul ( UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 ("RGPD").

Locuri de muncă4 Respectă cele mai bune practici în domeniul securității și protecției datelor cu caracter personal prin luarea măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru a se conforma RGPD și asigurarea faptului că prelucrarea datelor cu caracter personal este legală, corectă, transparentă și limitată.

Jobs4It se angajează să protejeze și să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și a luat măsurile pe care le consideră adecvate pentru a asigura acuratețea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, precum și toate celelalte drepturi pe care le au respectivii proprietari.

CE ESTE DESPRE ACEASTĂ POLITICĂ DE PROTECȚIE A DATELOR?

Această Politică de Protecție a Datelor se aplică exclusiv colectării și prelucrării datelor personale pentru care Jobs4It este responsabilă de tratamentul acesteia, în cadrul serviciilor și produselor puse la dispoziția Clienților săi și în toate situațiile în care are loc un tratament al datelor cu caracter personal de către Jobs4It , și anume prin intermediul formularului (formelor) existent pe acest site.

Site-ul Web al Jobs4It poate include link-uri către alte site-uri care nu sunt legate de Jobs4It. Disponibilitatea acestor link-uri se face cu bună-credință și Jobs4It nu poate fi tras la răspundere pentru colectarea și prelucrarea datelor personale realizate prin intermediul acestor site-uri web, nici Jobs4It își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de site-uri, și anume în ceea ce privește acuratețea, credibilitatea și funcționalitățile acestora disponibil în ele.

CE SUNT DATE PERSONALE?

Datele personale reprezintă orice informație de orice natură și indiferent de suportul acesteia, inclusiv sunetul și imaginea, referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Orice persoană identificabilă, identificată direct sau indirect prin referire la o denumire, un număr de identificare, date despre locație, identificatori prin mijloace electronice sau unul sau mai multe elemente specifice fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale.

CE ESTE PROCESAREA DATELOR PERSONALE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal constă într-o operațiune sau un set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau a seturilor de date cu caracter personal, prin mijloace automatizate sau nu, și anume culegerea, înregistrarea, organizarea, structurarea, conservarea, adaptarea, regăsirea, consultarea, diseminarea, compararea, interconectarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea.

CINE ESTE RESPONSABILĂ PENTRU PROCESAREA DATELOR?

Entitatea responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal este Laboratorul care determină scopurile și mijloacele de tratare a acestora.

În acest scop, dacă deținătorul datelor cu caracter personal trebuie să contacteze controlorul de date, acesta poate face acest lucru prin mijloacele și contactele indicate mai jos:

Prin e-mail hello@jobs4it.pt;

CINE ESTE SUPERVIZORUL DE PROTECȚIE A DATELOR?

Responsabilul cu protecția datelor joacă un rol relevant în prelucrarea datelor cu caracter personal, asigurând, între altele, conformitatea procesării datelor cu legislația actuală, verificând respectarea acestei politici de protecție a datelor și stabilind reguli clare de prelucrare a datelor cu caracter personal, asigurându-se că aceștia însărcinate cu prelucrarea datelor dvs. personale, sunt conștiente de modul în care le tratează Jobs4It și de drepturile pe care le au în această privință.

Astfel, proprietarii de date cu caracter personal, dacă doresc, pot adresa o comunicare către responsabilul cu protecția datelor cu privire la aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizând următoarele persoane de contact în acest scop:

Contact: hello@jobs4it.pt

CARE SUNT TRATATE TIPURILE DE DATE PERSONALE?

În cadrul activităților sale, Jobs4It procesează datele personale necesare pentru a furniza servicii și / sau produse, procesând date cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail, potrivit unor informații mai detaliate disponibile deținătorilor de date cu caracter personal.

În cazul acordului prealabil al Clientului, Clientul poate fi retras în orice moment, fără însă a fi compromisă legalitatea tratamentului efectuat pe baza consimțământului dat anterior.

Când îți colectăm datele personale?

Jobs4It colectează datele dvs. personale, în special prin telefon, în scris, prin intermediul site-ului său internet, garantând, dacă este necesar, acordul prealabil al titularului datelor cu caracter personal.

Unele date personale sunt indispensabile pentru îndeplinirea contractului și, în caz de lipsă sau insuficiență, Jobs4It nu va putea să pună la dispoziție produsul sau serviciul în cauză.

Datele cu caracter personal colectate pot fi prelucrate în mod computerizat, în mod automat sau neautomatizat, garantând în toate cazurile respectarea strictă a legislației privind protecția datelor cu caracter personal, stocate în baze de date specifice create în acest scop și, în niciun caz , datele colectate vor fi utilizate într-un alt scop decât cel pentru care a fost colectat sau dat consimțământul persoanei vizate.

CINE SUNT DESTINATORII DATELOR PERSONALE?

Fără a aduce atingere destinatarilor indicați pe parcursul acestei politici de protecție a datelor, Jobs4It poate comunica datele personale ale Clientului, în scopul respectării obligațiilor legale, în special a entităților polițienești, juridice, fiscale și de reglementare.

CUM PĂSTREAZĂ DATELE TALE PERSONALE?

Durata de timp în care sunt stocate și stocate datele personale variază în funcție de scopul pentru care sunt procesate informațiile.

În mod eficient, există cerințe legale care necesită păstrarea datelor pentru o perioadă minimă de timp. Astfel și ori de câte ori nu există o cerință legală specifică, datele vor fi păstrate și păstrate numai pentru perioada minimă necesară pentru urmărirea scopurilor care au condus la colectarea sau prelucrarea ulterioară a acestora, în condițiile definite de lege.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA CA UN DEPOZIT?

În calitate de deținători de date cu caracter personal, Clienților li se garantează, în orice moment, dreptul de a accesa, rectifica, actualiza, limita și șterge datele lor personale (cu excepția datelor indispensabile pentru furnizarea serviciilor de către Locuri de Muncă4. Formularul ca furnizare obligatorie sau respectarea obligațiilor legale la care este supusă controlorul), dreptul de a se opune utilizării acestora în scopuri comerciale de către Jobs4It și retragerea consimțământului, fără ca aceasta să compromită legalitatea tratamentului acordat, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

# # Cum pot accesa, repeta, actualiza, limita, șterge, opri la tratarea datelor personale sau retrage consimțământul?

Fără a aduce atingere dispozițiilor RGPD, deținătorul datelor cu caracter personal poate face acest lucru, direct sau printr-o solicitare scrisă, adresată persoanei responsabile cu tratamentul, prin intermediul contactelor puse la dispoziție în acest scop în acest document, precum și alte contacte puse la dispoziție de Jobs4It.

CUM SĂ VĂ RUGĂM SĂ VĂ ACCEASCAȚI CONTACTE PENTRU SCOPURI DE MARKETING?

Jobs4It poate promova acțiuni de difuzare către clienții săi, produse sau servicii noi, și anume prin telefon, e-mail, SMS, MMS sau orice alt serviciu de comunicații electronice, dacă titularul datelor cu caracter personal a dat consimțământul respectiv.

În cazul în care titularul datelor cu caracter personal nu intenționează să continue să primească astfel de comunicări, acesta poate, în orice moment, să își retragă consimțământul privind utilizarea datelor sale în scopuri de marketing.

CUM PUTEȚI CREAȚI?

Fără a aduce atingere posibilității de a depune reclamații direct la Jobs4It, prin intermediul contactelor puse la dispoziție în acest scop, Clientul poate să se plângă direct Autorității de Control, care este Comisia Națională pentru Protecția Datelor (CNPD), utilizând contactele puse la dispoziție de entitate în acest scop.

CE SUNT MASURILE ADOPTATE DE ALTICE PORTUGALIA PENTRU A FURNIZA SIGURANTA DATELOR PERSONALE?

Jobs4It se angajează să asigure protecția securității datelor cu caracter personal care îi sunt puse la dispoziție și a adoptat și implementat reguli stricte în acest sens. Respectarea acestor reguli este o obligație a tuturor celor care le accesează în mod legal.

Având în vedere preocuparea și angajamentul pe care Jobs4It îl prezintă în apărarea datelor cu caracter personal, au fost adoptate o serie de măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a proteja datele personale puse la dispoziție împotriva diseminării, pierderii, utilizării incorecte, accesului neautorizat, modificarea, prelucrarea sau accesul, precum și împotriva oricărei alte forme de tratament ilicit.

În plus, terții care, în scopul furnizării de servicii, prelucrează datele personale ale Clientului în numele și în numele Locuri de muncă4 sunt obligați, în scris, să întreprindă măsuri tehnice și de securitate adecvate care, în fiecare să respecte cerințele legislației în vigoare și să asigure protecția drepturilor persoanei vizate (și anume protecția datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter personal ale clienților).

În acest sens, pe site-ul Web al Jobs4It, formularul (datele) de colectare a datelor personale necesită sesiunile criptate ale browserului și toate datele personale transferate sunt stocate în siguranță în sistemele Jobs4It care, la rândul lor, se află într-un Datacenter certificat, toate măsurile de securitate fizică și logică pe care Jobs4I le înțelege că sunt indispensabile pentru protecția datelor cu caracter personal.

În ciuda măsurilor de securitate adoptate de Jobs4It, Jobs4It avertizează toți surferii de pe Internet că ar trebui să ia măsuri suplimentare de securitate, și anume să se asigure că folosesc un PC și un browser actualizat în termeni de patch-uri de securitate configurate corect, cu un firewall activ, antivirus și antispyware pentru a asigura autenticitatea site-urilor web pe care le accesează pe internet și pentru a evita site-urile pe care nu au încredere în ele.

# # Unde există circumstanțe existente în comunicarea datelor către alte entități (terțe și subcontractate)?

Locuri de muncă4 În cadrul activității sale, poate recurge la terți pentru furnizarea anumitor servicii. Uneori, furnizarea acestor servicii implică accesul acestor entități la datele personale ale clienților. Când acest lucru se întâmplă, Jobs4It ia măsurile adecvate pentru a se asigura că entitățile care au acces la date sunt reputate și oferă cele mai mari garanții la acest nivel, care este consacrat în mod corespunzător și contractat contractual între Jobs4It și terțe părți.

În acest fel, orice entitate externalizată de Jobs4It va trata datele personale ale clienților noștri, în numele și în numele Locuri de muncă și luând măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii accidentale, ilicite, pierderii accidentale, alterării, diseminării sau acces neautorizat și împotriva oricărei alte forme de tratament ilicit.

În orice caz, Jobs4It rămâne responsabil pentru datele personale puse la dispoziție.

CUM UTILIZEAZA COOKII?

"Cookies" sunt etichete mici de software care sunt stocate pe computer prin browser, păstrând doar informații legate de preferințe, fără a include date personale.

Pentru a afla mai multe despre modul în care puteți gestiona modulele cookie în browserul dvs., consultați informațiile privind gestionarea modulelor cookie.

CUM VEȚI NICIUN FEL DE MODIFICĂRI LA POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR DE LUCRU DE LA Jobs4It?

Jobs4It își rezervă dreptul în orice moment de a efectua modificări sau modificări la această politică de protecție a datelor cu caracter personal, iar aceste modificări sunt publicate corespunzător în diferitele canale de comunicare ale Jobs4It.

DESPRE COOKIES

Ce sunt cookie-urile?

"Cookies" sunt etichete de software mici care sunt stocate în echipamentul de acces prin browser, păstrând doar informații referitoare la preferințele care nu sunt folosite pentru a identifica personal utilizatorii, fără a include date personale.

Pentru ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile ajută la determinarea utilității, a interesului și a numărului de utilizări ale site-urilor Web, care permit o navigare mai rapidă și mai eficientă, eliminând necesitatea de a introduce în mod repetat aceleași informații.

Ce fel de cookie-uri există?

Există două grupuri de cookie-uri în funcție de perioada în care sunt stocate:

Cookie-urile permanente sunt cookie-urile stocate la nivel de browser pe dispozitivele de acces (PC, mobil și tabletă) și sunt utilizate ori de câte ori vizitați site-ul Jobs4It. Acestea sunt folosite în general pentru direcționarea navigației către interesele utilizatorului, permițând furnizarea unui serviciu mai personalizat.

Cookie-uri pentru sesiuni - Acestea sunt module cookie temporare care rămân în fișierul cookie al browserului dvs. până când părăsiți site-ul web, deconectați-vă din sesiune sau ștergeți cookie-urile. Informațiile obținute de aceste cookie-uri servesc la analiza modelelor de trafic web, permițându-vă să identificați problemele și să oferiți o experiență mai bună de navigare.

În ce scop folosim cookie-uri?

Cookies strict necesare - Permite navigarea și utilizarea aplicațiilor web, precum și accesul la zonele securizate ale site-ului web. Fără aceste cookie-uri, serviciile solicitate nu pot fi furnizate.

Cookies analitic - utilizate anonim în scopul creării și analizării statisticilor, pentru a îmbunătăți funcționarea site-ului web.

Cookie-uri funcționale - salvează preferințele utilizatorilor cu privire la utilizarea site-ului, astfel încât să nu fie nevoie să reconfigurați site-ul de fiecare dată când vizitați.

Terță parte - Măsurați succesul aplicațiilor și eficacitatea publicității terților. Ele pot fi, de asemenea, folosite pentru a personaliza un widget cu date de utilizator.

Cookie-uri de publicitate - direcționează publicitatea în funcție de interesele fiecărui utilizator, pentru a viza campaniile publicitare ținând cont de gusturile utilizatorilor și, de asemenea, să limiteze numărul de afișări ale anunțului, ajutând la măsurarea eficienței publicității și succesul organizării site-ului.

Dacă doriți să cunoașteți cookie-urile principale utilizate în site-urile noastre și scopurile lor, consultați tabelul.

Cum poți gestiona cookie-urile?

Toate browserele permit utilizatorului să accepte, să respingă sau să ștergă cookie-urile și, de asemenea, să informeze utilizatorul de fiecare dată când este recepționat un modul cookie, și anume selectând setările corespunzătoare din browser. Puteți configura cookie-urile în meniul "options" sau "preferences" al browserului dvs.

Puteți accepta utilizarea cookie-urilor făcând clic pe butonul Acceptați cookie-urile din fraza informativă care apare pe site-urile noastre sau puteți face opțiunile și le puteți gestiona pe pagina de informații prin browserele și instrumentele disponibile.

Rețineți, totuși, că dezactivând cookie-urile, puteți împiedica anumite servicii web să funcționeze corect, afectând, parțial sau integral, navigarea pe site-ul dvs. web.