Termos e Condições

A - INTRODUCERE

 1. Navigarea și utilizarea paginii și, dacă este cazul, a serviciilor, a conținutului și a altor pagini pe care Pagina poate să le transmită îi conferă vizitatorului o condiție a Utilizatorului aceluiași și implică acceptarea ca "User" și fără nicio rezervare a prezentele condiții generale, împreună cu condițiile particulare care, în fiecare caz, pot fi stabilite, motivul pentru care Utilizatorul trebuie să citească același lucru atunci când intenționează să navigheze sau să utilizeze pagina.

 2. Navigarea și utilizarea paginii și, dacă este cazul, a serviciilor, a conținutului și a altor pagini pe care pagina poate să le transmită îi conferă vizitatorului o condiție a Utilizatorului aceluiași și implică acceptarea ca "User" și fără nicio rezervare a prezentele condiții generale, împreună cu condițiile particulare care, în fiecare caz, pot fi stabilite, motivul pentru care Utilizatorul trebuie să citească același lucru atunci când intenționează să navigheze sau să utilizeze pagina.

 3. Accesul la Site și la serviciile sale este gratuit și Jobs4It își rezervă dreptul de a stabili un preț pentru serviciile pe care le oferă în mod gratuit, prin notificarea prealabilă a utilizatorilor prin publicarea pe pagina noilor condiții cu un preaviz minim de șapte (7) zile calendaristice de la data publicării.

B B - PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

 1. Toate materialele care apar pe Site, cum ar fi desene, grafice, fotografii, texte, pictograme, software, nume comerciale, mărci comerciale, logo-uri sau orice alte semne distinctive care pot fi utilizate industrial și comercial, proprietatea Jobs4It sau a terților care l-au autorizat în mod corespunzător să fie incluse pe site, fără nici un drept de a le exploata sau de a le elibera, fără permisiunea expresă a Jobs4It sau a proprietarilor respectivi.

 2. Cu excepția cazului în care este autorizat de către Locuri de muncă sau, după caz, terțe părți care au drepturile corespunzătoare, nu puteți reproduce, transforma, modifica, dezasambla, reprograma, distribui, închiria, furniza, pune la dispoziție sau permite accesul publicului, prin orice formă de comunicare publică a oricăruia dintre elementele menționate în paragraful anterior. Utilizatorul va folosi materialele, elementele și informațiile pe care le accesează prin utilizarea site-ului exclusiv pentru nevoile sale personale, obligându-se să nu efectueze, direct sau indirect, o exploatare comercială a materialelor, elementelor și informațiilor obținute prin intermediul acestora.

 3. Utilizatorul trebuie să se abțină de la eliminarea semnelor care identifică drepturile (de proprietate intelectuală, industrială sau de orice altă natură) ale Jobs4It sau ale terților care apar pe pagina.

C - DATE PERSONALE

 1. Datele obținute pe Site, inclusiv "nicknames", prin navigarea pe acea platformă sau furnizate prin completarea oricărui formular, precum și cele colectate și procesate în virtutea relației care poate apărea între Jobs4It și Utilizatori, vor fi încorporate într-un fișier de responsabilitatea Jobs4It.

 2. Informațiile obținute prin utilizarea Site-ului sau prin înregistrare în oricare dintre punctele sale vor fi gestionate de către Jobs4It atâta timp cât Utilizatorul nu solicită anularea acestuia, în scopul serviciilor personalizate cu privire la produsele și serviciile oferite pe Precum și promovarea, inclusiv prin intermediul mijloacelor electronice (pentru care Utilizatorul își exprimă în mod expres consimțământul față de comunicările transmise prin mijloace electronice), a serviciilor sale și a altora și a produselor sale legate de sectoarele de recrutare și instruire. Utilizatorul își poate exercita drepturile de acces, rectificare, anulare și opoziție la prelucrarea datelor în condițiile stabilite de legislația în vigoare, prin adresa de e-mail hello@jobs4it.pt

D - OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

 1. Utilizatorul se obligă să respecte aceste condiții generale și, dacă este cazul, condițiile speciale, precum și să respecte instrucțiunile speciale de utilizare conținute în acesta sau pe pagină și să acționeze întotdeauna în conformitate cu legea, bunele practici vamale și cu bună-credință, folosind due diligence datorită naturii serviciului pe care îl primește, abținându-se de la folosirea Paginii și în orice fel care ar putea împiedica, afecta sau deteriora funcționarea normală a acesteia, activele sau drepturile Jobs4It sau, în general, orice al treilea.

 2. Prin exemplificare și nu exclusivă, utilizatorul se angajează, în utilizarea oricărei părți a paginii:

    1. să furnizeze datele solicitate, dacă este cazul, pentru furnizarea serviciului și să îl actualizeze; să nu folosească identități false sau să manipuleze identitatea altora în utilizarea Site-ului sau a vreunui serviciu, inclusiv utilizarea, acolo unde este cazul, a parolelor terțe părți sau a cheilor de acces sau altfel;

    2. să nu introducă, să transmită sau să difuzeze prin intermediul site-ului orice program de calculator, date, viruși, coduri, hardware sau echipamente de telecomunicații sau orice alt dispozitiv sau dispozitiv fizic sau fizic care poate cauza pagube Site-ului, oricăror servicii sau oricare dintre echipamente, sisteme sau rețele ale Locuri de muncă sau, în general, ale oricărei terțe părți sau care, în orice alt mod, le poate provoca orice fel de modificare sau poate împiedica funcționarea normală a acestora;

    3. se abțin de la introducerea, transmiterea sau difuzarea pe sau de pe Site a oricărei informații sau materialului care este defăimător, calomnios, obscen, xenofob, incitarea la violență, discriminare bazată pe rasă, sex, ideologie, religie sau în vreun fel încalcă moralitatea publică, ordinea publică, drepturile fundamentale, libertățile publice, onoarea, intimitatea sau imaginea terților și, în general, legislația în vigoare;

    4. să nu desfășoare activități de publicitate, promoționale sau comerciale prin Site, fără a utiliza conținutul și în special informațiile obținute prin Pagina pentru a trimite publicitate, a trimite mesaje sau orice alt scop comercial, și nici să colecteze sau să stocheze date personale ale terților petreceri ;

    5. să nu transmită, să disemineze sau să pună la dispoziția terților informații, conținut, mesaje, înregistrări, software sau orice alte materiale care încalcă secretele de afaceri ale companiei sau terților care încalcă confidențialitatea comunicațiilor sau legislației privind reglementarea pieței de capital, sau că sub orice altă formă, subestimați creditul și numele bun al Jobs4It, administratorii și / sau angajații sau terții;

    6. să se abțină de la distrugerea, modificarea, folosirea în folosul lor, dezactivarea sau deteriorarea datelor, informațiilor, programelor sau documentelor electronice ale Jobs4It sau ale terților;

    7. să nu introducă, să transmită sau să difuzeze prin intermediul site-ului orice conținut care încalcă drepturile intelectuale, industriale sau corporative ale terților și, în general, niciun conținut care, în conformitate cu legea, nu dă naștere dreptului de a plasa în dispoziția terță parte.
<p/>

E - DECLINAREA GARANȚIILOR ȘI RĂSPUNDERII

 1. Utilizatorul recunoaște și acceptă că utilizarea site-ului este responsabilitatea exclusivă și exclusivă a acestuia.

 2. Locurile de muncă4În general, nu controlează utilizarea de către Utilizatori a Site-ului și, în special, nu garantează că utilizatorii vor folosi Pagina în conformitate cu legea, aceste standarde, morale și bune practici acceptate în ordinea publică, și nici nu procedează astfel cu sârguință și prudent.

 3. Locurile de muncă4 va fi responsabil doar pentru pagubele pe care utilizatorul le-ar putea suferi ca urmare a utilizării paginii atunci când sunt atribuite unei acțiuni rău-intenționate a acesteia, recunoscând și acceptând Utilizatorul că utilizarea paginii și a serviciilor oferite este desfășurat sub totală responsabilitate și risc.

 4. Locurile de muncă4 se angajează să depună toate eforturile necesare pentru a permite disponibilitatea și continuitatea paginii, precum și să adopte măsurile de securitate general adoptate în acest sector pentru a garanta confidențialitatea și siguranța utilizării paginii și pentru a preveni prezența Pagină în același sau alte elemente dăunătoare care pot provoca modificări în sistemul informatic al Utilizatorului.

 5. În ciuda celor de mai sus, Jobs4It nu oferă nici o garanție și, doar exemplificând și neexclusiv, Jobs4It și partenerii săi nu sunt răspunzători pentru nici o pierdere care rezultă din:

    1. întreruperi, defecțiuni și / sau întreruperi în funcționarea paginii și a serviciilor, care împiedică accesul sau întârzie furnizarea serviciului. Jobs4It nu poate garanta că pagina funcționează corect în orice moment, că utilizatorul poate accesa și utiliza rapid, fără întreruperi și fără erori și nici că toate erorile sunt corectate. De asemenea, nu puteți garanta absența virușilor sau a elementelor nocive care pot provoca modificări ale sistemului informatic al Utilizatorului, al documentelor sale electronice sau al fișierelor sale, nefiind responsabili pentru daunele cauzate.

    2. lipsa calității, oportunității, veridicității, legitimității, corectitudinii, fiabilității și / sau adecvării conținutului Paginii produse, produse sau emise de terți, precum și existența unor defecte sau defecte de orice tip de conținut transmis, diseminate, stocate și / sau puse la dispoziția celor cărora le-au accesat prin pagina sau serviciile oferite

    3. actele terților care încalcă drepturile de proprietate intelectuală și industrială, secrete de afaceri, dreptul la onoare, intimitatea personală și imaginea de sine, precum și concurența neloială și legislația privind publicitatea ilegală

    4. intruziunea nelegitimă a unor terțe părți care ar putea afecta confidențialitatea și securitatea utilizării site-ului și nu garantează în niciun fel faptul că terții neautorizați ar putea fi conștienți de circumstanțele în care Utilizatorii utilizează Site-ul și serviciile.

    5. accesibilitatea, funcționarea sau disponibilitatea, conținutul, informațiile și serviciile oferite de terțe părți în portalurile legate de Pagină, precum și calitatea, legalitatea, fiabilitatea și utilitatea acestora.<p/>

 1. În forumurile și discuțiile de publicare directă a Utilizatorilor, Jobs4It nu este responsabil pentru conținutul sau forma mesajelor trimise de utilizatori și același lucru este valabil și pentru serviciul SMS, Free Message Service. La Jobs4It își rezervă dreptul de a edita, refuza să dezvăluie sau să înlăture totalitatea sau parțial orice informații sau materiale adresate site-ului de către Utilizatori, în special atunci când este necesar pentru respectarea legii, reglementării, actului administrativ sau standardului tehnic, sau când orice informații sau materiale trimise de Utilizatori:

    1. este considerat calomnios, defăimător, obscen, pornografic, abuziv, dăunător, înverșunat sau amenințător;

    2. conține viruși de calculator sau alte componente care pot fi dăunătoare sau contaminante;

    3. încalcă drepturile terților, cum ar fi drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, secretele comerciale sau industriale sau drepturile de personalitate sau

    4. încalcă orice lege națională sau internațională aplicabilă.<p/>

 1. În plus, link-uri către site-uri pornografice sau obscene nu pot fi direcționate spre pagina, iar forumul, chatul sau serviciile SMS nu pot fi utilizate în scopuri comerciale, distribuție de publicitate, strângere de fonduri, produse sau servicii și nici pentru orice tip de atragere de utilizatori pentru a se alătura serviciilor online concurente.

F - REZOLUȚIE

 1. Fără a aduce atingere răspunderii pentru pagube care ar putea rezulta, Jobs4It poate imediat și fără o notificare prealabilă să vă pună capăt și să vă desființeze relația cu Utilizatorul prin întreruperea accesului dvs. la Pagina sau la serviciile corespunzătoare, dacă descoperiți utilizarea acestora sau oricare dintre serviciile legate de acestea, contrar condițiilor generale sau speciale care se aplică.

 2. Utilizatorul va fi raspunzator pentru daunele si pierderile de orice natura pe care Jobs4It le pot suferi direct sau indirect, ca urmare a incalcarii oricareia dintre obligatiile care decurg din conditiile generale sau particulare legate de utilizarea Paginii sau a oricarei serviciile asociate acestuia.

G - DISPOZIȚII DIVERSE

 1. Utilizatorul acceptă în mod expres, în ceea ce privește toate comunicările legate de utilizarea site-ului Web și / sau de contractarea serviciilor oferite, utilizarea oricărora dintre mijloacele desemnate anterior ca o procedură de remitere a comunicațiilor menționate, datele furnizate de dumneavoastră sau pe care le veți furniza Jobs4It sunt adevărate și exacte și sunteți de acord să notificați Jobs4It cu privire la orice modificare a acestora.